Powered by 3DHOP
CNR  –  ISTI

3DHOP Help


Controls

RotateZoom
Left Button + MoveMouse Wheel

Toolbar

Reset ViewToggle Light Control
Zoom InToggle Hotspots
Zoom OutToggle Fullscreen
Orthographic view

Measured length
0.0
XYZ picked point
[ 0 , 0 , 0 ]
PlanePositionFlipShow planes Show edges

Modellen viser den sørlige stevnen, forslagsvis tolket som forstevnen i skipet, i detalj. Ved å zoome inn kan man se flere naglerekker som gir en indikasjon på hvor bordgangene har gått.