Powered by 3DHOP
CNR  ?  ISTIMeasured length
0.0
XYZ picked point
[ 0 , 0 , 0 ]
PlanePositionFlipShow planes Show edges

Modellen viser den sørlige stevnen, forslagsvis tolket som forstevnen i skipet, i detalj.
Ved å zoome inn kan man se flere naglerekker som gir en indikasjon på hvor bordgangene har gått.