Powered by 3DHOP
CNR  ?  ISTI

3DHOP Help


Controls

RotateZoom
Left Button + MoveMouse Wheel

Toolbar

Reset ViewToggle Light Control
Zoom InToggle Hotspots
Zoom OutToggle Fullscreen

Hjelmungbekken, rennende forbi gravfeltet på Gjellestad ut til kysten i Røsneskilen. Vannveien, som sannsynligvis ble benyttet til skipets siste reise, før det ble dratt på land og begravd i haug.


The Hjelmungen stream, running past the Gjellestad burial site, out to the coast at Røsneskilen. The waterway, that most probably was used for the ships final journey, before it was dragged ashore and buried in a mound.

Gjenfylt dreneringsgrøft benyttet som testsjakt i forundersøkelsen av Gjellestadskipet i 2019.


Refilled drainage used as test trench in the initial survey of the Gjellestad ship in 2019.

Foto/photo: Magne Samdal (KHM)

Restaurerte Jellhaug, Norges nest største gravhaug. Utgravd i 1968-69, av arkeologene Erling Johansen, Aslak Liestøl og Arne Skjølsvold.
Hjelmungbekken og havet er synlige i bakgrunnen på foto.

Les mer her


The restored Jell mound, Norways second biggest grave mound. Excavated in 1968-69 by the archaeologists Erling Johansen, Aslak Liestøl and Arne Skjølsvold.
The Hjelmungen stream and the sea are visible in the background of the photo.

Read more here

Orthographic view
Hotspots
Measured length
0.0
XYZ picked point
[ 0 , 0 , 0 ]
PlanePositionFlipShow planes Show edges