Powered by 3DHOP
CNR  ?  ISTI

3DHOP Help


Controls

RotateZoom
Left Button + MoveMouse Wheel

Toolbar

Reset ViewToggle Light Control
Zoom InToggle Hotspots
Zoom OutToggle Fullscreen
Orthographic view

Measured length
0.0
XYZ picked point
[ 0 , 0 , 0 ]
PlanePositionFlipShow planes Show edges

Modellen viser den nordlige stevnen, forslagsvis tolket som akterstevnen i skipet, ferdig utgravd. For å beskytte naglene, er de tatt ut i preparater. Dette er større jordblokker som kan inneholde en eller flere nagler. Ved å ta ut naglene på denne måten, har vi muligheten til å røntgenfotografere og CT-skanne naglene seinere som en del av dokumentasjonen. Samtidig vil det være mulig å sette tilbake jordblokkene i skipsavtrykket, nesten som et stort puslespill.