Powered by 3DHOP
CNR  ?  ISTI

3DHOP Help


Controls

RotateZoom
Left Button + MoveMouse Wheel

Toolbar

Reset ViewToggle Light Control
Zoom InToggle Hotspots
Zoom OutToggle Fullscreen
Orthographic view

Measured length
0.0
XYZ picked point
[ 0 , 0 , 0 ]
PlanePositionFlipShow planes Show edges

Her vises skipsavtrykket etter at de fleste naglene har blitt tatt ut. Nagleuttakene er synlige som små rektangler dekket med plastfolie. Både nord- og sørstevnen er ferdig utgravd.