Powered by 3DHOP
CNR  �  ISTI
Orthographic view
Modeller
Før avtorving av lokaliteten
Topp av lag 1
Topp av lag 2
Topp av lag 2
Topp av lag 3
Profil C81197(sett mot øst) nord-sør

Measured length
0.0
XYZ picked point
[ 0 , 0 , 0 ]
PlanePositionFlipShow planes Show edges

Denne steinalderlokaliteten ble undersøkt 2016 og det ble identifiserte tre konsentrasjoner av flint og noe bergkrystall. Flisproduksjonen plasseres kronologisk i tidligmesolitisk tid. Lokaliteten var i bruk rundt ca. 9000 fvt.