Powered by 3DHOP
CNR  –  ISTI
Orthographic view
Modeller
Før avtorving av lokaliteten
Topp av lag 1
Topp av lag 2
Topp av lag 2
Topp av lag 3
Profil C81197(sett mot øst) nord-sør
Measured length
0.0
XYZ picked point
[ 0 , 0 , 0 ]
PlanePositionFlipShow planes Show edges