Powered by 3DHOP
CNR  –  ISTI

3DHOP Help


Controls

RotateZoom
Left Button + MoveMouse Wheel

Toolbar

Reset ViewToggle Light Control
Zoom InToggle Hotspots
Zoom OutToggle Fullscreen
Orthographic view

Measured length
0.0
XYZ picked point
[ 0 , 0 , 0 ]
PlanePositionFlipShow planes Show edges

Denne steinalderlokaliteten ble undersøkt sommeren 2015 og viser spor fra mange kortvarige opphold for å jakte i perioden ca. 9000-8900 fvt. Lokaliteten har også blitt besøkt i senere tid, ettersom det også har blitt funnet kokegrop/ildsted fra yngre bronsealder (ca. 1100–500 fvt).