Powered by 3DHOP
CNR  �  ISTI
Orthographic view
Modeller

Measured length
0.0
XYZ picked point
[ 0 , 0 , 0 ]
PlanePositionFlipShow planes Show edges

Denne steinalderlokaliteten ble undersøkt 2016 og det ble identifiserte en konsentrasjon av flint og bergkrystall. Flintproduksjonen plasseres kronologisk i tidligmesolitisk tid. Lokaliteten var i bruk rundt ca. 8900 fvt.