Powered by 3DHOP
CNR  –  ISTIMeasured length
0.0
XYZ picked point
[ 0 , 0 , 0 ]
PlanePositionFlipShow planes Show edges
Modellen viser hele skipets omfang,
i tillegg til deler av fotgrøften og andre strukturer