Powered by 3DHOP
CNR  –  ISTI

3DHOP Help


Controls

RotateZoom
Left Button + MoveMouse Wheel

Toolbar

Reset ViewToggle Light Control
Zoom InToggle Hotspots
Zoom OutToggle Fullscreen
Orthographic view
Modeller
Sjakt 20354, profil mot øst
Sjakt 20401, profil mot nord

Measured length
0.0
XYZ picked point
[ 0 , 0 , 0 ]
PlanePositionFlipShow planes Show edges

Denne lokaliteten ble undersøkt i både 2014 og 2016. Den ble først registrert som en steinalder lokalitet på bakgrunn av filntfunn, men det viste seg at området har vært i bruk over lengre tid. Under det moderne åkerlaget ble det identifisert to til tre forhistoriske åkerlag med dateringer fra steinalder, romertid, bronsealder og folkevandringstid.