Powered by 3DHOP
CNR  –  ISTI
Orthographic view
Modeller
B1-1
B1-2
B1-3

Measured length
0.0
XYZ picked point
[ 0 , 0 , 0 ]
PlanePositionFlipShow planes Show edges

Denne steinalderlokaliteten ble undersøkt sommeren 2014 og har blitt tolket som bossettningsspor fra flere opphold innenfor et kort tidsrom, rundt ca. 8800–8700 fvt. Det er funnet pilspisser i forskjellige materialer som, kvarts, flint, bergart og bergkrystall, flintøks, ildsteder og stolpehull.