Powered by 3DHOP
CNR  –  ISTIMeasured length
0.0
XYZ picked point
[ 0 , 0 , 0 ]
PlanePositionFlipShow planes Show edges
Modellen viser flere bordganger og deler av skipets bunn.
Dette ble avdekket etter at en moderne dreneringsgrøft ble fjernet.