Powered by 3DHOP
CNR  –  ISTIMeasured length
0.0
XYZ picked point
[ 0 , 0 , 0 ]
PlanePositionFlipShow planes Show edges

Modellen gir god oversikt over skipet og omkringliggende strukturer.
Langs ytterkantene i nord og sør ser man for eksempel kanten på grøften som omkranser skipet.